trình duyệt phải bật Javascript.
Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào, để làm điều này, bấm vào đây